Komisja „Rewizja prawa partykularnego”

  1. ks. kan. dr Piotr Kubiak – przewodniczący
  2. ks. dr Kamil Wiącek – sekretarz
  3. ks. mgr Paweł Bryk
  4. ks. kan. dr. hab. Robert Kufel
  5. ks. kan. lic. mgr Mirosław Maciejewski
  6. ks. kan. lic. mgr Krzysztof Mrukowicz
  7. ks. kan. lic. mgr Rafał Szwaja
  8. ks. kan. lic. mgr Henryk Wojnar
  9. ks. kan. mgr Zygmunt Zimnawoda
  10. ks. kan. lic. mgr Janusz Zieliński
Menu