Komisja „Sprawy administracyjne i gospodarcze diecezji i parafii”

  1. ks. kan. dr hab. prof. UZ Tadeusz Stanisławski – przewodniczący;
  2. ks. mgr Piotr A. Kamiński – sekretarz;
  3. ks. kan. mgr Piotr Bortnik;
  4. ks. kan. mgr Mirosław Donabidowicz;
  5. ks. mgr Tomasz Duszczak;
  6. ks. kan. Bogusław Kaczmarek;
  7. ks. kan. Tadeusz Masłowski;
  8. ks. kan. mgr Ryszard Przewłocki;
  9. ks. lic. mgr Sławomir Przychodny;
  10. ks. kan. mgr Zbigniew Walaszek.
Menu