Komisja „Formacja, życie i posługa duchowieństwa”

 1. ks. kan. dr Dariusz Mazurkiewicz – przewodniczący;
 2. ks. dr Tadeusz Kuźmicki – sekretarz;
 3. ks. mgr Artur Adamczak;
 4. ks. kan. mgr Stanisław Brasse;
 5. ks. prałat kan. mgr Eugeniusz Drzewiecki;
 6. ks. Piotr Franek;
 7. kan. dr Mariusz Jagielski;
 8. ks. kan. lic. mgr Mariusz Kołodziej;
 9. ks. Zdzisław Palus CRL;
 10. ks. kan. mgr Józef Popiel;
 11. ks. kan. mgr Andrzej Tomys;
 12. ks. kan. lic. mgr Robert Węglewski.
Menu