Komisja „Nawrócenie duszpasterskie w kluczu nowej ewangelizacji”

 1. ks. kan. mgr Robert Patro – przewodniczący;
 2. Wioletta Matunin – sekretarz;
 3. ks. kan. dr hab. prof. US i PWT Andrzej Draguła;
 4. ks. dr Mariusz Dudka;
 5. o. Kazimierz Golec OFMCap.
 6. ks. mgr Waldemar Grzyb;
 7. Krzysztof Irisik;
 8. ks. prałat dr Zbigniew Kobus;
 9. Anna Kobylińska;
 10. Elżbieta Kozakiewicz;
 11. ks. kan. dr Wojciech Lechów;
 12. ks. Kazimierz Małżeński CM;
 13. Sebastian Maślanka;
 14. ks. mgr Tomasz Matyjaszczyk;
 15. ks. kan. mgr Stanisław Podfigórny;
 16. Sebastian Stempniewicz;
 17. ks. dr hab. prof. US Dariusz Śmierzchalski-Wachocz;
 18. Paweł Walczak;
 19. Rafał Włosiński.

Ze względu na rozległość i złożoność problematyki będącej przedmiotem prac tej Komisji biskup diecezjalny – na wniosek przewodniczącego – ustanowił pięć podkomisji działających w jej ramach.

A. Podkomisja Świadectwo miłości chrześcijańskiej

 1. ks. kan. mgr Stanisław Podfigórny – przewodniczący,
 2. Sylwia Grzyb – sekretarz,
 3. ks. kan. Mirosław Gas,
 4. ks. mgr Stanisław Klicz,
 5. s. Kinga Mędrala SMI,
 6. s. Elekta Patan CSSF,
 7. ks. kan. Zdzisław Przybysz,
 8. ks. kan. lic. mgr Zbigniew Samociak,
 9. s. Rita Stasińska SJM,
 10. s. Barbara Waligóra SM.

B. Podkomisja Przepowiadanie Ewangelii

 1. ks. kan. dr hab. prof. US i PWT Andrzej Draguła – przewodniczący,
 2. Bogumiła Moskaluk – sekretarz,
 3. ks. mgr Leszek Białuga,
 4. ks. kan. lic. mgr Piotr Grabowski,
 5. ks. kan. mgr Piotr Kępka,
 6. s. Bernadeta Lewek FMA,
 7. ks. kan. mgr Jacek Makowiecki,
 8. ks. Stanisław Nalbach CRL,
 9. ks. kan. dr Andrzej Oczachowski,
 10. Dorota Skrocka.

C. Podkomisja Katecheza parafialna i szkolne nauczanie religii

 1. ks. kan. dr Wojciech Lechów – przewodniczący,
 2. Bogumiła Dziubińska – sekretarz,
 3. dr Lech Kopyść,
 4. ks. kan. mgr Tadeusz Wołoszyn,
 5. Bogdan Zduńczyk.

D. Podkomisja Towarzyszenie wierzącym w realizacji ich powołania

 1. ks. dr Mariusz Dudka – przewodniczący,
 2. Barbara Jasińska – sekretarz,
 3. ks. mgr Marcin Bobowicz,
 4. Marta Brodzik,
 5. Łukasz Brodzik,
 6. dr Mieczysław Guzewicz,
 7. Wioletta Irzykiewicz,
 8. Andrzej Irzykiewicz,
 9. ks. mgr Łukasz Malec,
 10. Anna Mazurek,
 11. Mariusz Mazurek,
 12. o. Łukasz Wójcik CSsR.

E. Podkomisja Liturgia i pobożność ludowa

 1. ks. prałat dr Zbigniew Kobus – przewodniczący,
 2. ks. mgr Paweł Mydłowski – sekretarz,
 3. ks. kan. dr Grzegorz Cyran,
 4. Ireneusz Gasza,
 5. ks. kan. mgr Andrzej Ignatowicz,
 6. ks. lic. mgr Adam Z. Lewandowski,
 7. ks. kan. lic. mgr Roman Litwińczuk,
 8. Marek Robak,
 9. ks. kan. dr Jan Romaniuk,
 10. Andrzej Szablewski,
 11. ks. kan. mgr Andrzej Szkudlarek.
Menu