Komisja Koordynacyjna

Komisja została ustanowiona 21 marca 2018 r. Jej zadaniem jest kierowanie całością prac synodalnych, a w szczególności: określanie zadań poszczególnych Komisji Tematycznych i czuwanie nad ich realizacją; przyjmowanie i ocena projektów, które mają być przedkładane na Sesjach Plenarnych; przygotowywanie programu Sesji Plenarnych; nadzór nad redagowaniem dokumentów końcowych Synodu.

Komisję Koordynacyjną tworzą:

  1. bp Tadeusz Lityński – przewodniczący;
  2. ks. kan. dr Andrzej Sapieha;
  3. ks. kan. mgr Robert Patro;
  4. ks. kan. dr Dariusz Mazurkiewicz;
  5. ks. kan. dr Piotr Kubiak;
  6. ks. kan. dr hab. prof. UZ Tadeusz Stanisławski.
Menu