Komisja Przygotowawcza

Komisja została ustanowiona 13 listopada 2015 r. Do jej zdań należało przygotowanie właściwych prac synodalnych, opracowanie związanych z Synodem pomocy duszpasterskich dla wiernych, opracowanie Regulaminu Synodu oraz ściślejsze określenie kwestii, które staną się przedmiotem obrad synodalnych. Komisja zakończyła prace 17 marca 2018 r.

Komisję Przygotowawczą tworzyli:

 1. bp Tadeusz Lityński – przewodniczący;
 2. ks. kan. dr Grzegorz Cyran;
 3. ks. kan. dr hab. Andrzej Draguła;
 4. ks. dr Mariusz Dudka;
 5. ks. kan. mgr Wojciech Jurek;
 6. ks. prałat dr Zbigniew Kobus;
 7. ks. kan. dr Piotr Kubiak;
 8. ks. kan. dr Wojciech Lechów;
 9. ks. kan. dr Dariusz Mazurkiewicz (od 1 września 2016 r.);
 10. ks. kan. dr Andrzej Oczachowski;
 11. ks. kan. mgr Robert Patro (od 1 września 2016 r.);
 12. ks. mgr Stanisław Podfigórny;
 13. ks. kan. dr Andrzej Sapieha;
 14. ks. kan. dr Zygmunt Zapaśnik;
 15. dr Lech Kopyść.

W pracach Komisji Przygotowawczej uczestniczyli ponadto: ks. kan. Paweł Łobaczewski (do 1 września 2016 r.), ks. Łukasz Łaszkiewicz (do 1 września 2016 r.), s. Maria Piętak USJK (do 15 września 2017 r.).

Menu