Sekretariat

Sekretariat powstał 13 listopada 2015 r. Do jego zadań należy:

 • Przygotowywanie Sesji Plenarnych i zebrań Komisji Koordynacyjnej;
 • Protokołowanie Sesji Plenarnych oraz zebrań Komisji Koordynacyjnej;
 • Pełnienie funkcji Komisji Skrutacyjnej podczas głosowań na Sesjach Plenarnych oraz na zebraniach Komisji Koordynacyjnej;
 • Zbieranie informacji na temat obecności i nieobecności uczestników Synodu na Sesjach Plenarnych oraz na zebraniach Komisji Koordynacyjnej;
 • Sporządzanie i aktualizowanie listy uczestników Synodu wraz z bazą adresów;
 • Informowanie uczestników Synodu o Sesjach Plenarnych;
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Synodu;
 • Pośredniczenie w przekazywaniu materiałów pomiędzy poszczególnymi organizmami Synodu;
 • Redagowanie strony internetowej i innych materiałów informacyjno-duszpasterskich Synodu;
 • Pełnienie funkcji biura prasowego Synodu.

Sekretariat I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej tworzą:

Sekretarz generalny

ks. kan. dr Andrzej Sapieha – sekretarz generalny;

Sekretarze pomocniczy

 1. ks. kan. lic. mgr Tomasz Gierasimczyk;
 2. ks. lic. mgr Krzysztof Hołowczak (od 15 września 2017 r.);
 3. ks. dr Adrian Put;
 4. mgr Krzysztof Król;
 5. mgr Maria Moskaluk OV (od 8 lutego 2016 r.).

Funkcję sekretarza pomocniczego pełnili ponadto: ks. kan. Stanisław Brasse (do 8 lutego 2016 r.), ks. kan. Rafał Szwaja (do 8 lutego 2016 r.), ks. Tomasz Trębacz (do 15 września 2017 r.), Katarzyna Krawcewicz (do 16 lutego 2018 r.), ks. lic. mgr Grzegorz Mikołajczyk (od 8 lutego 2016 r. do 1.08.2020).

Menu