Zdjęcia

INAUGURACJA PIERWSZEGO SYNODU
DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

13.11.2015r.
Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu

Fot. Gość Zielonogórsko-Gorzowski

Menu