Kalendarium

1 maja 2020 r. – Zmiany w składzie Komisji „Sprawy administracyjne i gospodarcze diecezji i parafii”: z funkcji przewodniczącego zostaje zwolniony ks. kan. Wojciech Jurek, na jego miejsce zostaje mianowany ks. kan. Tadeusz Stanisławski. Tym samym ks. kan. Tadeusz Stanisławski zastępuje również ks. kan. Wojciecha Jurka w Komisji Koordynacyjnej Synodu.

Menu