Oto zagadnienia, którymi się zajmie I Synod Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej:

1) Nawrócenie duszpasterskie w kluczu nowej ewangelizacji:

  • Świadectwo miłości chrześcijańskiej (Caritas);
  • Przepowiadanie Ewangelii;
  • Katecheza parafialna i szkolne nauczanie religii;
  • Towarzyszenie wierzącym w realizacji ich powołania;
  • Liturgia i pobożność ludowa.

2) Formacja, życie i posługa duchowieństwa.
3) Sprawy administracyjne i gospodarcze diecezji i parafii.
4) Rewizja prawa partykularnego.

Menu